Vaccinaties

Vaccinaties worden ingezet om te beschermen tegen verschillende ziektes, bijvoorbeeld: polio, kinkhoest, difterie en tetanus. In sommige gevallen kunnen echter klachten ontstaan door de vaccinaties. Deze klachten kunnen variëren van licht zoals bijvoorbeeld chronische KNO-klachten tot ernstigere klachten als groeiachterstanden of autisme.

Klachten door vaccinaties kunnen ontstaan doordat:


  • Tegen meerdere ziektes tegelijk wordt ingeënt en het immuunsysteem niet goed weet te reageren op deze meervoudige prikkel.
  • Er al op zeer jonge leeftijd wordt begonnen met vaccineren. Het immuunsysteem is dan nog niet volgroeid (dit is pas na 9 maanden het geval).
  • Er komen stoffen in de vaccinaties voor om te conserveren en het betreffende virus te verzwakken. Deze stoffen kunnen echter aanleiding geven tot het ontstaan van klachten bij daarvoor gevoelige personen.

Klachten die zijn ontstaan na vaccinatie zijn goed te behandelen met klassieke homeopathie. De schade die is aangebracht aan het immuunsysteem kan ontstoord worden. Ook kunnen homeopathische middelen op voorhand ingezet worden om vaccinaties te begeleiden en zo mogelijke bijwerkingen of klachten zoveel mogelijk te voorkomen.