De behandeling

In een consult gaan we samen op zoek naar karakteristieke informatie over de klacht, de situatie en de persoon. Door deze persoonlijke aanpak kan een homeopathisch middel of acupunctuurbehandeling gekozen worden die het zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleert.

Ik zal in eerste instantie niet klassieke homeopathie en acupunctuur tegelijk toepassen. Als u zelf geen voorkeur heeft, wordt in overleg gekozen voor klassieke homeopathie of acupunctuur. We kijken dus samen welke behandelwijze het beste bij u en uw klacht past.

Bij een homeopathische behandeling zoek ik na een uitgebreid gesprek een middel dat het best bij u en uw situatie past. De duur van de behandeling verschilt per persoon en per klacht. Vaak zullen er meerdere behandelingen nodig zijn. Een vervolgconsult vindt meestal plaats na 4 tot 6 weken.

Bij een acupunctuurbehandeling stel ik een diagnose volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde. Ik kom tot deze diagnose door middel van een gesprek, tong-, pols- en gezichtsdiagnose. Hieruit blijkt op welk gebied en in welke hoedanigheid er een verstoring bestaat en welke organen met bijbehorende meridianen (energiebanen) aandacht vragen. Met onder andere acupunctuur en moxa wordt vervolgens het evenwicht in de meridianen herstelt. In het begin zal het nodig zijn frequent naar de praktijk te komen, bijvoorbeeld één keer per week. Na verloop van tijd kan dit worden afgebouwd.

Wanneer u bij mij in behandeling komt, zal ik u vragen een behandelingsovereenkomst te tekenen. Voor minderjarige cliënten dienen beide ouders/verzorgers te tekenen. Deze behandelingsovereenkomst is hier na te lezen.

Ik werk volgens de privacynormen zoals deze wettelijk gevraagd zijn, welke hier na te lezen zijn.